lördag 31 januari 2015

SÄKERHETSMEDDELANDE

SÄKERHETSMEDDELANDE ANGÅENDE 308 WIN JAKTMATCH, art.nr 20176220

ÅTERKALLELSE AV FÖLJANDE LOT-NUMMER (lot-numret återfinnes både på ytterkartongens etikett samt insidan av locket till konsumentförpackningen):
S14L17, S14L18, S14L19, S14L20, L14L21, L14L24, L14L25, L14L26, L14L27, R14M06, R14M07, R14M10, R14M13, R14M21, R14M24, R14M25
Dessa patroner har levererats till butik från och med februari 2014 och informationen gäller alltså inte patroner inköpta före dess.
Norma Precision AB har nyligen upptäckt att ett fåtal av Norma Precision AB:s Jaktmatch-patroner i kaliber .308 Win kan vara behäftade med fel. Det aktuella produktfelet kan leda till att kulan fastnar i loppet, vilket i sin tur kan medföra risk för vapensprängning och personskada vid nästa skott.
Hur kan riskerna minimeras?
Produkterna med ovanstående lot-nummer skall omedelbart sluta användas och returneras till någon av våra återförsäljare. Skyttar uppmanas att som regel alltid kontrollera att pipan är fri från främmande föremål eller avlagringar, innan skott avfyras.
Så går återkallelseförfarandet till
Kund som har ovan nämnda produkter skall returnera alla dessa till inköpsstället eller närmaste butik som säljer ammunition. Norma Precision AB kommer att snarast ersätta kunden med motsvarande ny produkt.
Om du har frågor, vänligen kontakta oss på support@norma.cc.
Vi ber om ursäkt för besväret och tackar dig för att du medverkar till att göra denna återkallelse framgångsrik.
Denna återkallelse omfattar INTE andra patroner/produkter från Norma Precision AB än de som finns beskrivna i detta säkerhetsmeddelande
Norma Precision AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar