torsdag 28 mars 2013

Junselevargen ännu längre norrut

Natten till idag fortsatte flyttvargen att vandra norrut.
Enligt Naturvårdsverket befinner sig Junselevargen nu i norra delen av Örnsköldsviks kommun, fem–sex mil från platsen där hon fångades in.
Vargtiken befinner sig i renskötselns vinterbetesområde igen. Länsstyrelserna samarbetar med berörda samebyar om åtgärder för att minimiera risken för skada för renskötseln innan renarna flyttas till sommarbetesmarker i fjällen.
Källa: svensk jakt

tisdag 26 mars 2013

Junselevargen nästan hemma

Under helgen som gick fortsatte den för fjärde gången flyttade vargtiken sin vandring norrut. Hon befann sig i går morse strax norr om Ångermanälven, öster om Sollefteå. Där har hon även uppehållit sig idag.
Vargtiken har sedan i fredags vandrat ungefär 25 mil, från norr om Söderhamn i Gävleborgs län. Hon har nu cirka sju mil kvar, om hon ämnar att gå tillbaka till trakten där hon blev infångad den 14 mars.
Källa: Svensk Jakt

 

Älgjakten startar

                                                   

lördag 23 mars 2013

Våra läsare senaste månaden.

Sverige           495
 
Tyskland           59
 
USA                  42
 
Finland                9
 
Storbritannien      6
 
Frankrike             5
 
Ukraina                5
 
Uruguay               5  
 
Sydkorea               2
 
Nederländerna       2

 
 

Mer statistik.

Bästa tiden att skjuta en älg på våra marker.

Tittar man på medeltiden mellan år 2000-2012 så är det klockan 08:50.
         ÅR      Medeltid
2000 09:54
2001 09:20
2002 09:18
2003 08:26
2004 08:32
2005 08:22
2006 09:23
2007 07:45
2008 07:45
2009 09:04
2010 08:40
2011 09:54
2012 08:27

Av dom 146 som vi skjutit är 130 stycken av dom fällda innan kl 11:00.
Endast 16 st är efter klockan 11:00

torsdag 21 mars 2013

Lite statistik.

Statistik över avskjutningen 2000-2012.
Vi har under dessa år skjutit 146 älgar
56 st eller 38% av dom är Tjurar
41 st eller 28% är kor
49 st eller 34% är kalvar
 
 
 

Pilo 6 med sin tjur

Pilo 6 sköt denna tjur på Torstens myr 2007-09-04

onsdag 20 mars 2013

Vad har man för nytta av att använda ljuddämpare?

Sverige har haft en väldigt restriktiv syn på användandet av ljuddämpare förut. Man ansåg att ljuddämpare skulle både underlätta för olovlig jakt ”tyst jakt” samt att det kunde användas till brott av olika slag. De få som förut lyckades få tillstånd till ljuddämpare för sina jaktvapen hade först behövt förlora hörseln och sedan med hjälp av läkarutlåtande ansöka om special tillstånd att inneha ljuddämpare. Krångligt och helt snedvrängt.

För att förstå varför man nu, fr.o.m. januari 2007, tillåter ljuddämpare för jaktändamål måste man först förstå vad en ljuddämpare gör. Vi blir lätt påverkade av actionfilmer där hjälten skruvar på en ljuddämpare på sin pistol och sedan skjuter ljudlöst. Detta är omöjligt med jaktvapen av grövre kaliber dvs. klass 1 och klass 2 eftersom ljuddämparen tar endast bort/dämpar mynningsknallen. Sedan följer en ljudbang som ett resultat av att kulan passerar ljudvallen. De flesta av jaktammunitionen lämnar vapnet med 800-900m/s alltså nästan 3 gånger ljudets hastighet. Ju snabbare kulan flyger desto mer pressar den luften och knallen blir högre. För att man skall komma upp i tillräckliga energimängder (2700J med 9g kula alt. 2000J med 10g kula vid E100) måste kulan flyga med dessa hastigheter. Därmed kan man aldrig jaga tyst; vilket ju aldrig har varit meningen.

Vad beträffar ljuddämpare till pistoler och klass 3 och 4 jaktvapen är det fortfarande olagligt att använda ljuddämpare. Detta är också vettigt eftersom de som har pistolskytte som hobby kan alltid ha hörselskydd. Klass 3 och 4 vapen har redan en så liten knall eftersom kulan oftast har en hastighet nära ljudvallen samtidigt som det inte finns något behov av högre hastigheter. Ljuddämparen skulle vara onödig och den skulle kunna ge möjlighet till tyst jakt; vilket ju inte är meningen med jakt.

Vad har man då för nytta av att använda ljuddämpare?
Ljuddämparen tar bort en stor del av det – av jägaren – upplevda ljudet eftersom mynningsknallen minskar/försvinner helt. Det blir inte helt tyst men tillräckligt tyst för att inte skada hörseln på skytten eller jaktkamraten vare sig det är en hund eller en annan jägare.
Källa: svenska-artiklar.

Ordspråk

måndag 18 mars 2013

Undvik att skjuta på fri hand och långa avstånd!

Ryckig avfyring är ett vanligt fel vid frihandsskytte, små rörelser vid mynningen ger stora fel vid målet. 

Tabellen visar ungefär hur mycket träffläget förflyttas om skytten vinglar, darrar eller rycker till med mynningen i skottögonblicket.


Skjutavstånd 80 meter 200 meter
Mynnings vingel cm 0,5 Träffläges förflyttning cm 60 Träffläges förflyttning cm 140
1,0 115 285
2,0 230 570

Kur byggd av Pilo 3


söndag 17 mars 2013

Svar på frågan.

Accepterar du att varg sätts ut där du bor?
Ja 20%
Nej 80%

Nytt beslut för jaktområden under älgjakten 2013

Minsta arealen för att få bilda ett licensområde för älg behålls oförändrad till 200 hektar även under älgjakten 2013. Det här innebär att 200 hektar räcker för att få skjuta en älgkalv under ordinarie jakttid.
Ja
– Vi vill ha möjlighet att testa 200-hektarsgränsen ett jaktår till och sen utreda vilken effekt det får på älgstammen. Det här ger jaktlagen ett år till att samarbeta och skapa större jaktområden, säger Jonas Bergman, viltförvaltningsutvecklare vid Länsstyrelsen Dalarna.
Är jaktområdet mindre än 200 hektar så räknas det som ett oregistrerat område. Istället för minst en garanterad älgkalv under hela jaktiden, gäller i stället en fri kalvjakt under fem jaktdagar eller kortare. Beslutet om jakttidens längd för de olika jaktområdena och oregistrerade områdena beslutas av Länsstyreslen senare i vår.

måndag 11 mars 2013

Mård attackerade fotbollsspelare

En som från och med nu vet vad det innebär är Zürich-spelaren Loris Benito som blev biten av en mård under ligamatchen mot Thun på söndagen.
Mården kom inspringande på planen och när Benito tacklade den bet den honom i fingret.
 
Bråka inte med en mård om du inte behöver, framför allt om han håller på Thun.

 
Hur slutade matchen?
Zurich  - Thun 4-0.
Benito - Mården 0-1
 
 

söndag 10 mars 2013

Älg på lock med skott.


Skjutregler för Björnpasset

 • Skjutningen består av 3 serier om 4 skott
 • Mot stillastående sidofigur på 80 meter. Jägaremässigt stöd skall användas
  4 skott inom 40 sek. Godkänt: alla 4 träffar inom träffområdet
 • Mot stillastående sidofigur på 40 meter. Jägaremässigt stöd får användas
  4 skott inom 40 sek. Godkänt: Alla 4 träffar inom träffområdet.
 • Mot stillastående frontfigur på 20 meter. Fristående skytte, skjutkäpp får användas.
  2 skott inom 4 sek från första skottet. Inga träffkrav.
  Regler

onsdag 6 mars 2013

Flå älg fort och fel.


Tillfällig vapenamnesti fram till maj

Just nu pågår en tillfällig vapenamnesti i landet. Man kan helt anonymt lämna in vapen och/eller ammunition till polisen.Det kan till exempel handla om gamla vapen som någon har haft liggande i garderoben. Möjligheten att lämna Vapen eller ammunition kan lämnas in till polisen utan att den som lämnar riskerar att straffas. Inga frågor kommer att ställas, säger Rikspolisstyrelsen.
Sverige har haft två tillfälliga vapenamnestier tidigare, 1993 och 2007.
Då lämnades nästan 30 000 vapen och 29 ton ammunition in till polisen.
Vapenamnestin pågår fram till den 31 maj 2013