torsdag 26 september 2013

måndag 23 september 2013

fredag 20 september 2013

Skyddsjakt på varg åter beviljad i Skåne

Trots beslut i förvaltningsrättenNaturvårdsverket har sagt ja till skyddsjakt i Skåne.
Naturvårdsverket har efter en ansökan från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) på nytt beviljat skyddsjakt på varg i Skåne - trots att förvaltningsrätten i Stockholm nyligen underkände det första beslutet om skyddsjakt i samma område.

Enligt verket är det sannolikt samma varg som alltjämt härjar i sydöstra Skåne och som sedan den 4 augusti dödat 35 och skadat ytterligare stort antal får.

I området finns cirka 400 fårbesättningar. Djurägarna har uppmanats till förebyggande åtgärder, bland annat förbättrad instängsling. Men eftersom det finns marker med betestvång måste fåren vistas i hagar som är mycket svåra att stängsla.
Källa: SVT

onsdag 18 september 2013

Ingen björn sköts vid åtel

Även i år var jakt vid björnåtel tillåten inom Västerbottens län för dem som tidigare gått den speciella utbildningen.
Särskilda villkor gällde för jaktformen, där varje åtel skulle registreras hos länsstyrelsen och en åtelansvarig skulle finnas för varje åtel.
Åtling kunde även detta år ske från 1 augusti. Ingen björn fälldes dock på åtlarna.
Källa Svensk jakt

Vildsvin kan skenattackera

Snart finns upp emot 300.000 vildsvin i Sverige och stammen fördubblas var tredje år. Flera undersökningar har visat att svenskar blir allt räddare för vilda djur och näst efter björn är vi mest rädda för vildsvin. Men rädslan är till stor del ogrundad då djuren är skygga som ofta håller sig undan, menar Nils Carlsson, viltansvarig på Länsstyrelsen Skåne.

– Vildsvin är inte särskilt farliga i vanliga fall, men oskadade vildsvin kan göra skenattacker. En sugga med kultingar kan känna sig trängd och komma rusande mot en för att vika undan precis framför dig, vilket kan upplevas som väldigt obehagligt. Men det är ovanligt att de går till angrepp, säger han till SVT Nyheter.

Ett skadat djur är farligt


Men det finns situationer då vildsvin kan bli riktigt farliga – om det är skadat och inte kan fly.

– Kör man på ett vildsvin ska man inte gå ur bilen för är det kapabelt så anfaller det och samma i en jaktsituation om vildsvinet är skadeskjutet. Men bärplockare och svampplockare behöver inte oroa sig, säger Nils Carlsson.

En annan situation som kan vara farlig är om man går i skogen med en lös hund som tar en in i ett tätt snår där vildsvin kan hålla till, då kan svinet attackera och skada eller döda hunden.

Djuren upplevs som väldigt obehagliga, då de är explosiva och på kortare sträckor kan vara extremt snabba. En hane kan väga uppemot 200 kilo och en sugga mellan 120-130 kilo.
Källa: SVT nyhter

Kommentar från vargälskare, det var bara en älg. Fy fan vilket uttalande.

När räven tar en höna, då blir det ett fasligt väsen och orden genljuder, döda räven. Vargen dödar hundar, tamboskap så som, får, nötkreatur samt en massa renar. Det är folk som skall livnära sig på att driva jordbruk och rennäring. Vargen dödar även ett stort antal älgar, rådjur. När vargälskarna hör ordet skyddsjakt då dånar ropen från vargälskarna, ge fan i vargen.

Ni vargälskare får börja använda huvudet inte bara ha mössan på huvudet.
 
Länsstyrelsen Värmland har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på den varg som dödade en 450-kiloskviga natten till söndagen. En varg som återkommande angriper och dödar kvigor på runt 450 kilo kan mycket väl anses ha ett särskilt oönskat beteende som kan leda till fortsatta allvarliga skador. Vi bedömer att den lämpligaste åtgärden för att förhindra ytterligare angrepp av detta slag är skyddsjakt riktat mot denna varg”, skriver länsstyrelsen Värmland. Länsstyrelsen tog idag på eget initiativ beslut om skyddsjakt efter en varg i ett område som innefattar betesmarken där angreppet skedde igår. Beslutet gäller från idag till och med den 30 september. En lokal jaktledare har utsetts för skyddsjakten”, fortsätter länsstyrelsen sin skrivelse.
 

 
 
 
 

tisdag 17 september 2013

Jakt med pilbåge.

Jakt med pilbåge förbjöds i Sverige år 1938. År 1998 tilläts Svenska Bågjägareförbundet prova pilbågsjakt i vilthägn fram till och med juni 2002. Utvärderingen gav goda resultat, speciellt på dovhjort och vildsvin. Svenska Bågjägareförbundet sökte tillstånd hos Naturvårdsverket att tillåta bågjakt, ärendet skickades ut till Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet och både ställde sig positiva till bågjakt. Något beslut att tillåta bågjakt finns ännu inte (2013).

fredag 13 september 2013

Skottrensa med 5 cm marginal

 

Norska Mattillsynet har kommit med nya råd om hantering av viltkött. Livsmedelsverket kommer dock inte att ändra sina råd innan vi har resultaten från de pågående undersökningar som utförs tillsammans med Jägareförbundet och SVA. Samma sak gäller Jägareförbundets rekommendationer att använda bondade kulor och att skottrensa så att man skär bort 5 cm opåverkat kött runt sårkanalen.
2013-09-06
Förra året kom Livsmedelsverket med begränsande råd för konsumtion av viltkött från området nära sårkanalen. Detta gäller om viltet skjutits med expanderande kula med blykärna. Enligt Livsmedelsverket bör barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida endast äta sådant kött enstaka gånger per år. Övriga grupper bör inte äta sådant kött oftare än en gång i veckan.
De norska råden går längre då de omfattar allt viltkött, oavsett om köttet kommer från området nära sårkanalen eller inte. Samtidigt sätter man gränsen för riskgrupper vid att äta viltkött max en gång per månad, istället för enstaka gånger per år. Man ger dessutom rådet att man bör skottrensa med en radie av 30 cm runt sårkanalen, för att få bort blyfragmenten.
Rådet om skottrensning baseras inte på egna undersökningar, utan på publicerade vetenskapliga undersökningar där man funnit förhöjda blyhalter upp till 30 cm från sårkanalen. Dessa undersökningar är utförda på kontinenten, där konventionella kulor som är gjorda för att fragmentera kraftigt används.
Jägareförbundet, Livsmedelsverket och SVA genomför för närvarande undersökningar av hur man bör välja ammunition och hantera slaktkroppar för att minimera risken att få blyrester i viltkött. Jägareförbundet har tagit fram rekommendationer utifrån de preliminära resultaten.
Jägarförbundet rekommenderar:
  • att man alltid överväger om det finns fullgoda blyfria alternativ för matvilt.
  • används kula med blykärna bör man använda så kallade "bondade" kulor, där blykärnan kemiskt förenats med kulans mantel. Dessa kulor släpper ifrån sig mindre bly än konventionella kulor.
  • vid skottrensningen bör man skära bort allt kött som ser ut att vara blodsprängt eller påverkat av splitter från kulan. Därutöver bör ytterligare 5 cm opåverkat kött skäras bort.
  • slaktrester som kan antas innehålla blyrester bör inte lämnas så att vilt eller hundar kan komma åt det.
Rekommendationerna baseras på preliminära analyser, och kan komma att ändras när de svenska undersökningarna är slutförda nästa vår.
Jägareförbundet har en uttalad ambition att få bort alla blyrester från ammunition i viltkött. Detta sker genom att bygga upp och sprida ny kunskap till jägarkåren om val av ammunition och kötthantering.
Det finns idag fungerande blyfria alternativ, men inte för alla kalibrar och alla användningsområden.
Med korrekt hantering är viltkött fortfarande samma fantastiska råvara och resurs.
Källa: Jägarförbundet.

Fogdefällan torn


söndag 8 september 2013

Första älgjakts veckan klar.

Ska vi summera första veckan så blir ordet varmt.
Vi har haft över 21 grader vissa dagar.
Jaktlycka har vi också haft.
3 vuxna och 3 kalvar fällda.Grattis Pilo 23 och Pilo 9

Pilo 23 och 9 sköt idag en ko och kalv vid Mogrinden.

Lördagens jakt

Inget skjuten under lördagens jakt

fredag 6 september 2013

Fredagsmys

I dag hade vi en kojdag eller om vi ska kalla det fredagsmys.
I morgon kör vi som vanligt 05:30.

torsdag 5 september 2013

Inget skjutet i dag

I dag kördes ett svep på Långmyren, Lapptorpet och Motorepet, men inga älgar skjutna.

Ko skjuten av Pilo 8 och Pilo21.

Ko skjuten på hygget vid Motorpet av Pilo 8 och Pilo21 2013-09-05 kl 06:43

onsdag 4 september 2013

3 älgar skjutna.

Idag var 3 älgar skjutna.
2 kor och en kalv.
Glada skyttar Pilo 8, 21 och 13.

måndag 2 september 2013

Fika!!!!!!

Årets första älgjaktsfika gick i äggmackans tecken.
Måste jag säga att det var fruktansvärt gott.

Dagens första jakt dag slut

Det vart en lugn start på jakten.
Inget skjutet första dagen.

söndag 1 september 2013