måndag 30 mars 2015

Hur långt når kulan?

Hur långt en kula når beror i huvudsak på dess massa (vikt), utgångshastighet och i vilken vinkel över horisonten den avfyras.
Avlossas till exempel en 30-06 Jaktmatch (kulvikt 9,7 gram) i 34,8 graders vinkel över horisonten, når kulan 4.500 meter och landar först efter 31,6 sekunder. Kulan slår i marken med en hastighet av 140 meter per sekund och har då en energi av cirka 100 Joul, vilket endast är något mindre än för en 22LR kula 50 meter från mynningen.Avfyras samma kula horisontellt från stående ställning når den marken redan efter cirka 400 meter, men har då naturligtvis kvar det mesta av sin anslagsenergi och kan rikoschettera kraftigt.Rent allmänt gäller för våra vanliga jaktkalibrar att kulan når som längst om vapnet riktas cirka 35 grader över horisonten. Den slår då i marken 3-5 kilometer längre bort och har fortfarande kvar så mycket energi att den kan döda en människa.Tiden det tar för kulan att nå så långt är 20-35 sekunder, beroende på kula och utgångshastighet.Något att alltid hålla i minnet och ett uppenbart skäl för alla jägare att aldrig lossa skott mot ett djur som avtecknar sig mot horisonten.

"Värdelöst" vetande om ammunition

En normal studsarkula accelererar upp till en hastighet av drygt 800 meter i sekunden när den lämnar loppet. Detta är ca. 3000 km i timmen. Denna acceleration tar ca. 0,002 sekunder.
Krutgaserna i loppet har en temperatur som ligger på ca. 2800-3000 grader celsius. Denna temperatur plus friktionsvärmen när kulan passerar loppet gör att detta blir mycket varmt. Kulan påverkas också av värmen och lämnar ett tunt skikt av sin mantel på pipväggarna.
Trycket stiger under en kort stund till ca. 3500 atm, en atmosfär motsvarar ca. 1kg/cm2. Alltså ligger trycket under en kort stund på ca. 3,5 ton! Vid mynningen har det hunnit sjunka till ungefär 300 atm.
Kulan snurrar med cirka 3500 varv i sekunden! Skulle man "glömma" att kulan rör sig framåt och koncentrera sig på kulans rotation en stund så kan man få fram följande: En kulas omkrets är (i kal.308) ca. 24,5 mm. Snurrar den i 3500 varv så tillryggalägger den på en sekund ca. 86051 mm/sekund eller 309783 meter på en timme eller ca. 300 kilometer i timmen.

Även anslagsenergin i en kula är enorm när den träffar sitt mål. Formeln för rörelseenergi är: E = M/2 x V2 som översatt till ren svenska blir: Halva kulvikten x hastigheten x hastigheten.

En av de vanligaste kulorna till 30-06 väger 11,7 gram och som på 100 meter håller hastigheten 710 m/s. Räkna alltså (kulvikten i tusendelar av kilot): 0,0117/2 x 710 x 710 = 2948 Joul.