måndag 17 augusti 2015

Etisk björnjakt i fokus

Antalet rapporter till länsstyrelsen om oetisk björnjakt har under de senaste åren ökat. Länsstyrelsen ser allvarligt på jakten som bedrivs på ett sätt som inte följer reglerna i gällande björnjaktsbeslut. Under hösten planeras därför informationsmöten om vilka regler som gäller vid björnjakt. 
Just nu diskuteras frågan livligt inom jägarorganisationerna. De flesta som jagar björn gör det på ett korrekt sätt, men  det finns en liten skara som riskerar att förstöra för andra seriösa jägare.
Problematiken handlar ofta om att man använder sig av illegala åtlar. Intill åteln sitter det en viltkamera som sänder livebilder om en björn närmar sig. För att få sätta upp en viltkamera krävs dessutom ett tillstånd av länsstyrelsen, vilket det är få som har. När bilderna mottagits av jägaren åker denna till platsen och släpper lös hundarna. Därmed startar jakten. 
Det finns rapporter som beskriver hur hundar släppts under natten och jagat björnen tills det ljusnat. Ibland släpps flera hundar samtidigt och stressar björnen under en lång tid. Byte av hundekipage kan ske flera gånger. Dessutom används motorfordon för att genskjuta björnen vilket är olagligt i all form av jakt.    

Regler för jakt på Björn.


Regler att följa vid björnjakt i Västernorrlands län:

A-Ö

Anmälan till polisen

Fälld björn: Ring polisen på 114 14 inom en timme.
Påskjuten, ej återfunnen björn: Ring polisen på 114 14 snarast.

Blanketter som ska fyllas i

Registrering av fälld/död björn och Besiktning, provtagning och märkning av fälld/död björn. Vid påskjutning använd Påskjuten björn – platsundersökning och eftersök 

Besiktning

Björnen ska besiktigas utan dröjsmål. För att underlätta besiktningsmannens arbete; sätt in en pinne i munnen på björnen för att hålla den öppen innan likstelhet inträder. 

Hundar

Högst två hundar får användas samtidigt efter en och samma björn. Av jaktetiska skäl bör hundarna inte bytas ut under jakt på samma björn. 

Efter skott 

Markera skottplatsen i terrängen.

Eftersökshund 

Var och hur snabbt kan den vara på plats, jaktledarens ansvar 

Fällavgift (eventuell) 

Fastställs av jakträttsupplåtaren.

Försäljning 

Cites-intyg från jordbruksverket krävs, tillhandahålls av besiktningsman.

Jaktledare

Jaktledare ska alltid utses före jakt.

Jaktområden

Område 1: Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors kommuner Område 2: Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge kommuner 
Högst 15 tilldelade djur får fällas inom område 2 under perioden 21 augusti-15september. Efter den 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen 

Jakttid

21 augusti till 15 oktober. 
Fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Motorfordon

Jakt får inte bedrivas med hjälp av motorfordon. 

Märkning 

Av skinn omgående i fält, av kranium inom sex månader.

Prover 

Tand, könsdelar, hår-, spene, hud- och muskelprov (tas av besiktningsman).

Påskjutning 

Skytten tillsammans med jaktledaren ansvarar för platsundersökning samt för eventuell eftersök.

Registrera åtel senast den 30 juni 2015

Anmälan om att registrera åtel ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2015. 
Anmälan ska innehålla:
  • Namn och kontaktuppgifter till ansvarig för åteln 
  • Uppgift om i vilken kommun åteln ska placeras, 
  • Exakt för plats för åteln. Koordinater eller topografisk karta ska bifogas 
  • Information om vilket datum åteln läggs ut i naturen. 
Anmälan skickas till länsstyrelsen, med post eller e-post:
Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand

Spårning av björn

Spårning av björn får inte ske med hjälp av motorfordon.

Tilldelning 

Ring 0611-34 91 53 för att ta reda på hur många björnar som fällts och hur många som återstår.

Åtel 

Jakt får bedrivas med hjälp registrerad åtel. För att registrera åtel ska anmälan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2015. Jordbruksverkets information om åtel >>
OBS! Jakt med åtel får inte påbörjas innan länsstyrelsens godkänt åtelplatsen.

Övningsskytte

Rekommenderas att genomföra ”Björnpasset” eller motsvarande                                    
© Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2014

söndag 9 augusti 2015

Viltolyckor ligger bakom ökningen av anmälda jaktbrott


Brottsförebyggande rådet har skickat ut ett pressmeddelande om att de anmälda jaktbrotten ökar. Från 952 anmälningar 2013 till 1.782 under 2014. – Det finns en mycket enkel och logisk förklaring till ökningen. En ändring av lagen gör att de som inte anmäler viltolyckor gör sig skyldiga till jaktbrott. Och det är detta som medfört att anmälningarna ökar, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet.

Visste du att..

... den nordamerikanska grizzlybjörnen är samma art som vår brunbjörn.

... en björn kan springa snabbt, 50 km i timmen, men bara korta sträckor.

… myror är en av björnarnas huvudrätt under vår och sommar. Ca 20% av det årliga energiintaget för björnarna i Orsaskogarna är myror, enligt en undersökning där. Det är kanske inte så konstigt eftersom det finns ca 35 ton myror för varje björn i området!

… björnarna föredrar vissa myrarter framför andra. De föredrar hästmyror framför röda stackmyror eftersom hästmyran har mindre myrsyra, högre energivärde, mindre aggressivt försvarsbeteende och gömmer sig långsammare när boet förstörs. 

... en vuxen björnhane kan ha ett hemområde som är större än Gotland.

... Sveriges björnar är uppdelade i två raser. De som finns i Dalarna och Härjedalen är nära släkt med björnar som finns i Spanien och Frankrike, medan de som finns i Jämtland och norrut är nära släkt med ryska björnar. Det visar att björnen efter istiden invandrade till Sverige från både söder och norr.


Källa: WWF