torsdag 9 oktober 2014

Skär bort mer kött runt sårkanalen.

Skär bort minst en decimeter opåverkat kött runt sårkanalen.
Det är de nya, skärpta, rekommendationerna som Livsmedelsverket går ut med.
Däremot tar verket bort restriktionerna för gravida och barn. Så länge man följer de nya råden vill säga.

Nya regler för jakt på lodjur

De nya reglerna för lodjursjakt

Jakttid
I det norra rovdjursförvaltningsområdet får länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo gälla perioden från och med den 1 mars längst till och med den 15 april.I övriga delar av landet får länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo gälla perioden från och med den 1 mars till och med den 31 mars.
Djur som får fällas
Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att lo får fällas oavsett lons kön och ålder.
Hundanvändning
Högst två hundar får användas vid jakten. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo under en och samma dag.
Fällfångst
Fällfångst av lodjur kan tillåtas. Varje enskild länsstyrelse har möjlighet att fatta beslut om fällfångst i sina jaktbeslut.
Jaktledare
Lodjursjakt får bara bedrivas om en jaktledare är utsedd på förhand. Jagar du själv är det du som är jaktledare. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen
Påskjutning
Den som påskjutit lo ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att platsundersökning genomförs för att undersöka om lon är skadad eller inte. De ska säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs.
Den som påskjutit lo ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att eftersök genomförs om inte platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att lon är oskadad.
Påskjuten lo ska avräknas från tilldelningen såvida inte kulans anslagsplats eller nedslagsplats från det avlossade skottet, vid jakt med kulvapen, är så belägen att den utesluter att lon skadats eller det på annat sätt vid fältkontroll kan fastställas att lon inte skadats. Källa Svensk jakt

onsdag 8 oktober 2014

Dags igen.

På Lördag kl 06:30 är det dags igen.
Då börjar oktoberjakten på Älg.