måndag 9 juni 2014

Åteljakt på björn blir tillåten

Regler för åteljakt på björn

• Länsstyrelsen beslutar om när åtling får inledas. Tidigast 15 juli.
• Åteljakt på björn är endast tillåten vid platser som iordningställts i enlighet med villkoren för åteljakt.
• Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel är inte tillåtet.
• En person ska vara ansvarig för varje åtel. Åtelansvarig ska innan åtlingen inleds anmäla detta samt platsen för åteln till länsstyrelsen.
• En åtel får bara anläggas efter markägarens tillstånd.
• Åtelns läge ska uppfylla följande förutsättningar.
- Avståndet till närmaste permanent bebodda hus, till fritidshus som har sophämtning, och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst två kilometer.
- Åtelansvarig ska kontakta eventuella andra personer som under den aktuella perioden bor inom två kilometer från åteln och upplysa dessa personer om åtelverksamheten.
- Avståndet till väg eller skogsbilväg ska vara minst 200 meter.
- Avståndet till vandringsled ska vara minst 500 meter.
- Åteln ska inte vara synlig från väg eller vandringsled.
• Senast tio dagar efter att jakten avlysts i området ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.
• I länsstyrelsens beslut ska anges vilket lockmedel eller foder som får användas som åtelmaterial vid åtling och hur stora mängder per vecka.
• Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn med hjälp av åtel får föreskriva ytterligare villkor för åteljaktens genomförande utöver de som följer om det finns särskilda skäl för det.
Källa: Svensk jakt

Dahlby satte svenskt rekord

Dubbeltrapskytten Håkan Dahlby satte svenskt rekord i världscuptävlingen i München på måndagen. Han träffade 142 av 150 lerduvor och förbättrade sin egen notering från tidigare i vår med elva duvor. Källa: DN

tisdag 3 juni 2014

Årets skjuttider på älgbanan.

   8/6 kl 1200-1500 älg.
  20/7 kl 0900-1200 björn.
  10/8 kl 1200-1500 älg.