lördag 31 januari 2015

SÄKERHETSMEDDELANDE

SÄKERHETSMEDDELANDE ANGÅENDE 308 WIN JAKTMATCH, art.nr 20176220

ÅTERKALLELSE AV FÖLJANDE LOT-NUMMER (lot-numret återfinnes både på ytterkartongens etikett samt insidan av locket till konsumentförpackningen):
S14L17, S14L18, S14L19, S14L20, L14L21, L14L24, L14L25, L14L26, L14L27, R14M06, R14M07, R14M10, R14M13, R14M21, R14M24, R14M25
Dessa patroner har levererats till butik från och med februari 2014 och informationen gäller alltså inte patroner inköpta före dess.
Norma Precision AB har nyligen upptäckt att ett fåtal av Norma Precision AB:s Jaktmatch-patroner i kaliber .308 Win kan vara behäftade med fel. Det aktuella produktfelet kan leda till att kulan fastnar i loppet, vilket i sin tur kan medföra risk för vapensprängning och personskada vid nästa skott.
Hur kan riskerna minimeras?
Produkterna med ovanstående lot-nummer skall omedelbart sluta användas och returneras till någon av våra återförsäljare. Skyttar uppmanas att som regel alltid kontrollera att pipan är fri från främmande föremål eller avlagringar, innan skott avfyras.
Så går återkallelseförfarandet till
Kund som har ovan nämnda produkter skall returnera alla dessa till inköpsstället eller närmaste butik som säljer ammunition. Norma Precision AB kommer att snarast ersätta kunden med motsvarande ny produkt.
Om du har frågor, vänligen kontakta oss på support@norma.cc.
Vi ber om ursäkt för besväret och tackar dig för att du medverkar till att göra denna återkallelse framgångsrik.
Denna återkallelse omfattar INTE andra patroner/produkter från Norma Precision AB än de som finns beskrivna i detta säkerhetsmeddelande
Norma Precision AB

onsdag 7 januari 2015

Studsarkolvar

Även studsarkolvar behöver justeras efter skytten. Det har inte lika stor betydelse som på hagelvapen men är ändå värt att kontrollera.
Först ut är längden. En första hint om att vapnet är för långt är att vapnet fastnar i kläderna vid en anläggning och att du ofta får kikaren i pannan. Det är lätt att tro att det är kikaren som sitter för långt bak men så är inte fallet. Vid för lång kolv skjuter man fram huvudet för att få bra bild i kikaren, och vid skottet följer inte huvudet med tillbaka med rekylen som det gör i vanliga fall. 
Gör så här: Börja med att känna efter om kolven känns för lång när du fullt påklädd gör några anläggningar. Strunta i kikaren eller, ännu bättre, ta bort den. Tag sedan hjälp av en kompis som står vid sidan om dig. Gör en anläggning mot en punkt men blunda hela tiden och justera inte huvudet efter kikaren. Kompisen placerar en tejpbit på kolven där ditt öga befinner sig. Du öppnar därefter ögonen och justerar huvudet så att du får bäst skärpa i kikaren. Placera ytterliggare en tejp på kolven där ditt öga nu befinner sig. Om montaget är rätt skall tejpen sitta på samma ställe. Om möjligt flytta kikaren så att tejpen överensstämmer och i annat fall återstår att byta kikare, byta bakkappa eller kapa kolven.

tisdag 6 januari 2015

App från Swarovski.

Swarovski har lanserat en app som visar vilken framförhållning du behöver i olika jaktsituationer. Den heter Lead Distance och används som en bra förberedelse för rörliga mål.
Det finns ett stort intresse för drevjakt, bland annat då antalet vildsvin ökat på många platser i landet. Det har också lett till nya krav på jägare och optik. Lead Distance är framtagen för att visa hur viktigt det är med framförhållning under jakt på rörligt vilt.
För att lättare kunna förbereda sig för de utmaningar du som jägare står inför under en drevjakt har Swarovski utvecklat en ”framförhållningsapp”. 
Den nya appen gör det möjligt för dig som jägare att öva på att säkert och snabbt uppskatta avstånd, målets hastighet och kulans hastighet. Detta hjälper till att få en bättre känsla för framförhållningen vid rörliga mål. I teorin kommer du att få erfarenhet som hjälper dig att på ett ansvarsmedvetet och säkert sätt få bättre jaktlycka och undvika misstag.
Appen har två lägen: demoläge och övningsläge. I demoläget kan du fritt välja alla variabler, så att du kan gå igenom vissa jaktscenarier igen. Framförhållningen visas automatiskt. I övningsläget använder programmet en slumpgenerator för att välja olika variabler, så att du hela tiden måste anpassa dig till nya scenarier, precis som vid riktig jakt. Du måste själv välja var skottet ska placeras. Därefter kontrollerar du om det var ett skott i bröstkorgen, om du måste leta efter bytet eller om skottet missade. Spelstatistikfunktionen betygsätter alla spel och sparar dem som en del i den allmänna statistiken. Det gör att du kan spåra sina framsteg medan du övar.

måndag 5 januari 2015

Blyfri ammunition.

Bly har utmärkta ballistiska egenskaper, men har negativa miljö- och hälsoeffekter. Alla stora ammunitionstillverkare har därför idag tagit fram blyfri ammunition. De alternativa materialen har olika begränsningar jämfört med bly, och man tvingas väga de miljö- och hälsomässiga fördelarna mot de ballistiska nackdelarna. 
Fakta om blyfria kulor:
  • Det finns idag expanderande ”kopparkulor” i alla vanliga kalibrar
  • Skottverkan är enligt moderna undersökningar jämförbar med kulor som har blykärna
  • Rikoschettrisken är inte högre än för hårda, expanderande kulor med blykärna
  • Koppar är betydligt mindre giftigt än bly, och de kulor som inte fragmenterar avsätter ingen koppar i viltköttet
  • Kopparkulor är inte dyrare än de vanligast förekommande kulorna med blykärna
Val av blyfri kula:
  • För fullgod expansion och skottverkan krävs att kopparkulor har högre fart än blykulor
  • Det är därmed ofta nödvändigt att gå ned i kulvikt.
  • Marknaden för blyfri kulammunition i Sverige växer, men är ännu så länge liten. Var ute i god tid för att säkert få tag på ammunition. Källa Svenska jägarförbundet.