tisdag 6 januari 2015

App från Swarovski.

Swarovski har lanserat en app som visar vilken framförhållning du behöver i olika jaktsituationer. Den heter Lead Distance och används som en bra förberedelse för rörliga mål.
Det finns ett stort intresse för drevjakt, bland annat då antalet vildsvin ökat på många platser i landet. Det har också lett till nya krav på jägare och optik. Lead Distance är framtagen för att visa hur viktigt det är med framförhållning under jakt på rörligt vilt.
För att lättare kunna förbereda sig för de utmaningar du som jägare står inför under en drevjakt har Swarovski utvecklat en ”framförhållningsapp”. 
Den nya appen gör det möjligt för dig som jägare att öva på att säkert och snabbt uppskatta avstånd, målets hastighet och kulans hastighet. Detta hjälper till att få en bättre känsla för framförhållningen vid rörliga mål. I teorin kommer du att få erfarenhet som hjälper dig att på ett ansvarsmedvetet och säkert sätt få bättre jaktlycka och undvika misstag.
Appen har två lägen: demoläge och övningsläge. I demoläget kan du fritt välja alla variabler, så att du kan gå igenom vissa jaktscenarier igen. Framförhållningen visas automatiskt. I övningsläget använder programmet en slumpgenerator för att välja olika variabler, så att du hela tiden måste anpassa dig till nya scenarier, precis som vid riktig jakt. Du måste själv välja var skottet ska placeras. Därefter kontrollerar du om det var ett skott i bröstkorgen, om du måste leta efter bytet eller om skottet missade. Spelstatistikfunktionen betygsätter alla spel och sparar dem som en del i den allmänna statistiken. Det gör att du kan spåra sina framsteg medan du övar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar