måndag 28 maj 2012

onsdag 23 maj 2012

Är du med i rätt krets?

Är du med i rätt krets?
Du har nyligen fått hem ett inbetalningskort. Fortsätt att vara medlem i jägarförbundet.
Kolla, så att du är med i "rätt krets", vilket vi tycker skall vara den, där du i huvudsak jagar.
Då stödjer du den "lokala" verksamheten,.

För att byta krets kontakta Jägareförbundet, 020-220010 eller maila till

medlem@jagareforbundet.se
Ange namn och person nr eller medlemmsnummer.
Skriv sedan vilken krets du vill tillhöra.

Sökfunktion.

En sökfunktion är nu inlagd i bloggen.

tisdag 22 maj 2012

Djurrättsorganisation kräver namnbyte

Djurrättsorganisationen Petas jaktfientliga inställning har i Tyskland tagit sig ett nytt, smått bisarrt, uttryck. Organisationen kräver nämligen att välkända örtlikörmärket Jägermeister byter namn.
Anledningen till utspelet är att organisationen påstår att människor som inte vill bli förknippade med jakt bojkottar denna spritsort. ”Ett namnbyte förhindrar att kunder som inte vill identifiera sig med jakt väljer bort produkten”, skriver Peta i ett pressmeddelande.
Organisationen vill istället att märket döps om till ”Wald­meister”, vilket är det tyska namnet på örtväxten Myskmadra. ”Myskmadra hör hemma i de tyska skogarna och har, i motsats till Jägermeister, en positiv image”, skriver Peta i pressmeddelandet.

Funnits i snart 80 år


Tillverkningen av Jägermeister startade i Tyskland 1935. Sedan dess har märkets popularitet ökat och idag exporteras produkten till 80 länder. Namnet Jäger­meister är taget från den yrkes­titel (ung. ”jaktinspektör”) som introducerades när en ny jaktlagstiftning trädde i kraft i Tyskland 1934.
Peta kräver även att den diktvers som finns tryckt på flaskans etikett tas bort, eftersom man anser den vara ”jaktförhärligande”. Dikten Weidmannsheil skrevs 1848 av jägmästaren, jäg­aren och ornitologen Otto von Riesenthal. Dess inledning lyd­er:
Das ist des Jägers Ehrenschild,
Daß er beschützt und hegt sein Wild

Vilket översatt till svenska betyder:
Det är jägarens adelsmärke,
att han skyddar och vårdar sitt vilt


Källa: Svensk Jakt.

tisdag 15 maj 2012

Se frilevande vildsvin

På Svensk Jakts webbkamera har du möjlighet att se frilevande vildsvin, rådjur och även en hel del annat vilt. Bland annat har lodjur varit synliga vid flera tillfällen på senare tid.

• Till Svensk Jakts webbkamera

Utan salt kan hjortdjuren inte leva

Att sätta upp saltstenar är den enklaste, billigaste och även viktigaste viltvårdsåtgärd man kan utföra på sina marker.
En saltsten per hundra hektar eller en saltsten per bockrevir brukar användas som riktmått när man ska beräkna åtgången.

Saltstenar har tidigare setts litet över axeln i viltvårdssammanhang. Att sätta upp saltstenar har inte ansetts särskilt viktigt och i facklitteraturen har saltstenar bara nämnts i förbigående som ett sätt att förbättra viltets trivsel.
Senare tids viltforskning har emellertid visat att salt (natriumklorid) spelar en central roll för hjortdjur, men även för andra växtätare. Salttillgången påverkar tillväxt och fortplantning men styr även hjortdjurens fördelning i landskapet.

Störst behov på våren
Utan salt kan hjortdjuren helt enkelt inte leva och det stora problemet är bristen på salt i naturen. På Grimsö forskningsstation i Bergslagen har det gjorts studier över viltets utnyttjande av saltstenar. Älg och hare besökte saltstenarna under hela året men fem–sex gånger oftare under vår och försommar. Sedan minskade besöken successivt under sommar och hös. Rådjuren besökte saltstenarna året runt i högre grad än älgarna.
Saltstenen smälter inte bara på grund av djurens slickande utan också på grund av solens, regnets och luftens inverkan. Saltet som rinner ner efter stubbens sidor utnyttjas också av viltet som gnager eller slickar på träet tills det blir alldeles uppnött. Då är det dags att kapa till en ny stubbe.

Använd inte tak
Att öka saltstenens livslängd genom att sätta upp tak på saltstenen är inte behövligt. Meningen är ju att saltet ska förbrukas och salt är som nämnts det absolut billigaste vi ger till viltet.
Man bör också undvika att sätta saltstenen på järnspik eller binda fast den med järntråd.
Det går också bra att sätta upp saltstenar på pålar som slås ner i jorden. Även här är det naturträ som gäller, absolut inte tryckimpregnerat virke.

tisdag 8 maj 2012

Nordvitgås en morgon i September

”Skattemedel finansierar inte Svenska Jägare­förbundet”

På DN Debatt 5/5 ifrågasätter Jesús Alcalá att Svenska Jägareförbundet erhåller ersättning för ett allmänt samhällsuppdrag. Alcalá påstår felaktigt att Svenska Jägareförbundets ersättning för arbetet med det allmänna samhällsuppdraget betalas av skattemedel. Så är inte fallet.
Drygt 330.000 jägare betalade under 2011 in 90 miljoner kr till Viltvårdsfonden genom det statliga jaktkortet. Syftet med fonden är att bevara viltet som en långsiktigt hållbar resurs i dagens föränderliga samhälle. De medel som jägarna betalar in till Viltvårdsfonden fördelas till flera myndigheter och organisationer i relation till det uppdrag myndigheten eller organisationen har fått av staten.
I Svenska Jägareförbundets allmänna samhällsuppdrag ingår - utöver att informera allmänhet, markägare, jägare och myndigheter i viltvårdsfrågor - att förbundet ska medverka till förvaltningen av våra svenska viltstammar. Förbundet medverkar vid skyddsjakt och tillhandahåller eftersöksekipage vid viltolyckor. Dessutom ansvarar Svenska Jägareförbundet för inventering och återrapportering av svenska viltstammar. Ett stort arbete har till exempel gjorts när det gäller att begränsa spridningen av dvärgbandmask i Sverige.
Under 2011 mottog Svenska Jägareförbundet 50,5 miljoner kr som ersättning för detta allmänna samhällsuppdrag. Det är viktigt att komma ihåg att samtliga medel kommer från jägarna och finansieras genom det statliga jaktkortet.
Svenska Jägareförbundet är en partipolitisk obunden ideell organisation med drygt 180.000 medlemmar från alla samhällskategorier, fördelade på 22 länsjaktvårdsföreningar och 358 jaktvårdskretsar, i hela Sverige. Just detta gör att Svenska Jägareförbundet har en unik möjlighet att arbeta med inventering och andra viktiga förvaltningsfrågor. Det bidrar positivt till den svenska viltvården, den biologiska mångfalden och hela det svenska samhället.
Källa Svenska Jägarförbundet.

lördag 5 maj 2012

Styckning i slakthuset

12 goda skäl att vara med i Jägareförbundet

Gemenskap

Hos oss finns idag nära 200 000 trevliga jaktkamrater att stifta bekantskap med. Två av tre jägare är medlemmar i Jägareförbundet.

Jaktens framtid

Ju fler vi blir, desto större blir vårt inflytande över de viktiga framtidsfrågorna. Du kan själv direkt påverka utvecklingen genom din jaktvårdskrets. Vi tar ansvar för och ser till att hålla balansen i den förnyelsebara naturresurs vi skördar.

Tidningen Svensk Jakt

Om du väljer medlemskap med tidning får du varje månad landets största jakttidning direkt hem i brevlådan. Lika ofta kommer Svensk Jakt Nyheter med de mest aktuella frågorna både lokalt och centralt. I den kan du även sätta in radannonser gratis. Du får tillgång till vår rikstäckande jaktexpertis med kompetens inom de flesta områden.

Rådgivning

Som medlem kan du bl.a. få hjälp i jakt-, viltvård- och juridiska frågor.

Försäkringar

Vår jägarförsäkring ingår i medlemsavgiften och täcker olycksfall och ansvar under jakt. Som medlem har även din hund vår Rovdjurs- och Trafikeftersöksförsäkring, som ersätter om din jakthund blir skadad eller dödad av rovdjur eller skadad under, ett av Polisen initierat, trafikeftersök. Du får även 10% rabatt på hundförsäkringar hos Agria.

Förlags- och profilprodukter

I vår Butik hittar du material för såväl knopp som kropp - böcker, filmer, kläder och tillbehör. Gå in på butik.jagareforbundet.se för att se mer.

Utbildning

Förbundet genomför varje år en mängd lokala och nationella utbildningar. De flesta annonseras på www.jagareforbundet.se/utbildning och/eller i Svensk Jakt Nyheter.

Skolverksamhet

Vi sörjer för en framtida återväxt i jägarleden. Skolverksamheten finns spridd över hela landet. Vi medverkar vid friluftsdagar och liknande aktiviteter. Ungdomsklubben Akila har 6 000 medlemmar.
Läs om Ung Jägare

Forskning

Jägareförbundet satsar varje år fyra miljoner kronor på viltforskning. Som medlem bidrar du till denna viktiga insats för jakten och viltvården.

Jakttabell

Alla medlemmar får jakttabellen. Ett måste för varje jägare. Här hittar du allt om jakttider, viktiga regler med mera.

Rabatter

Genom våra många samarbetspartners får du rabatter på bilar, hundmat, hundförsäkring, el, hotell, resor, förmånliga lån och mycket mer.

onsdag 2 maj 2012

FAKTA OM VILTKÖTT

 

  • Av allt kött som äts i Sverige är 4% viltkött.
  • Vildsvin är det vilt som ökar mest, i fjol åt vi ungefär 2400 ton vildsvinskött. Älgen står för den största andelen med 11 000 ton.

De första 1,5 timmarna är viktigast

 

-Jakt är livsmedelsproduktion, och varje jägare är en livsmedelsproducent. Det är viktigt att vi jägare utvecklar kunskap och känsla för den fantastiska råvara som vilt är, äger s Högfeldt på Äleby Gård.
Att bli jägare handlar inte bara om att ta jägareexamen och lära sig skjuta rätt, utan också om att lära sig ta tillvara på köttet på bästa sätt. Det räcker inte att vara duktig på jakten fram till skottet och fixa bra jaktprylar, röja pass och bygga jakttorn. Vi måste också skaffa kunskap om hur man hanterar viltet efter skottet.
- Vi som köper vilt måste betala mer för kött som är riktigt BRA! Det uppmuntrar jägare att hantera viltet med största möjliga omsorg och dessutom uppmuntrar det jägare att lämna ifrån sig det bästa köttet, dvs de djur som är bäst skjutna. Genom att premiera välskjutet vilt kan vi också motivera jägare att skjuta bättre skott.
Jacobs tips till jägare:
• Kvalitén på köttet bestäms i stort sett de första 1 1/2 timmen efter skottet. Så lång tid har du på dig att få hem djuret till hanteringsplatsen.
• Stick inte en kniv i djuret förrän det hänger upp. Det är ett bra sätt att skydda köttet från smuts och bakterier. Ett vilt djur har inga bakterier i köttet. Det är vi jägare som kan tillföra bakterier genom att hantera viltet fel efter skottet. Det är när vi transportera hem viltet från skogen eller tar i det med våra händer som vi kan tillföra bakterier.
• Sänk viltets temperatur långsamt efter skottet. Det går inte att återskapa ett misslyckande under mörningen. Om du har kylt ner köttet för snabbt efter skottet, hjälper det inte hur länge du hänger det. Det blir inte mörare för det.
• Putsa ordentligt runt skottskadan och ta bort alla blodiga partier. Skär bort, skrapa med kniv, torka med papper.
• Torr luft är ett bra skydd mot bakterier. Var noga med att sätta in en utsugsfläkt där du hänger djuret.
• Hängning i 40 dygnsgrader är en riktlinje. Har du varit noga med hygienen kan du hänga ännu längre, ända upp till 60 dygnsgrader. Efter det når du ingen ytterligare mörning.

tisdag 1 maj 2012

Fakta vårjakt på råbock

Vårjakten kom till som en följd av det radioaktiva nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl lördagen den 26 april 1986 klockan 01.23.
Vårjakten på råbock inleddes 1990 i delar av länen Västernorrland, Gävleborg, Uppsala län samt Västmanland. 1992 utökades jakten till att omfatta hela länen samt Nordmalings och Umeå kommuner i Västerbottens län.
Bequerelhalten i rådjursköttet är som lägst under våren. I samband med goda svampår är bequerelhalten i rådjursköttet mycket hög under hösten.
Halveringstiden för cesium är 30 år. Det innebär att viltet fortfarande har höga halter av bequerel i de berörda länen.

Nu inleds vårjakten på råbock

1 maj startar jakten på vårbock.
Jakten är tillåten i Västernorrland, Gävleborg, Uppsala län och Västmanland samt Nordmaling och Umeå kommuner i Västerbotten.

Under vårjakten får hornbärande djur skjutas. Jakttiden sträcker sig till och med 15 juni.