onsdag 21 november 2012

Jakt utan jakträtt

 
Jakt kan även vara tillåten utan jakträtt. Det är tillåtet att döda husmöss, till exempel.
Den som bor på en gård eller har en trädgård men saknar jakträtt där har rätt att under delar av året döda eller fånga och behålla följande djur som kommer in på gården eller i trädgården:
vildsvin, rödräv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, vildkanin, mullvad, sorkar, bisam, lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, björktrast (snöskata), gråsparv eller pilfink. För den som har handelsträdgård eller liknande gäller särskilda bestämmelser.

 Den som innehar mark men saknar jakträtt där får fånga vildkanin och behålla de fångade djuren.
Jakt ska bedrivas på ett sådant sätt att vilt inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Detta är fastslaget i jaktlagen och reglerat i jaktförordningen. Av denna anledning är endast vissa typer av vapen tillåtna för jakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar