söndag 18 november 2012

Hagelvapen

Hagelgevär är normalt dubbelpipiga och med inbygda hanar (hammerless). De kan vara av typ side-by-side (piporna ligger bredvid varandra) eller av typ bock (piporna ligger ovanför varandra). Gevär med en hagelpipa och en kulpipa kallas också bock. Det finns även hagelgevär med två hagelpipor och en kulpipa, vilka kallas för drilling och beskrivs kortfattat under kombinationsvapen.

Hagelskott är effektiva på avstånd mellan 20 och 35 meter. Skottet behöver inte gå djupt, utan djuret dör av chockverkan då det träffas av den samlade hagelsvärmen. Haglen i svärmen bör vara jämnt fördelade inom träffytan med få så kallade randhagel. Andelen randhagel ökar med avståndet och för att uppväga detta har de flesta hagelpipor någon form av avsmalning (trångborrning) nära mynningen för att hålla ihop hagelsvärmen vid längre skjutavstånd. Det finns även justerbara konstruktioner, i vilka man kan byta trångborrning (choker) i mynningen.

Vid skytte med hagelgevär är det utformningen och passningen av stockens bakre del, kolven, som är den mest avgörande faktorn för ett bra eller dåligt skytte. En felaktigt skränkt kolv gör lätt att ögat hamnar på sidan eller i fel höjd av riktlinjen. En skicklig skytteinstruktör kan upptäcka fel vid anläggningen eller en felaktig kolvpassning som ganska enkelt kan korrigeras.

Ammunition
För jakt med hagelvapen kan du välja på kalibrarna 12, 16 och 20 där 12 står för den grövsta kalibern. Antalet hagel som ryms i patronen beror på om det är fina eller grova hagel man skjuter med. Storleken på haglen i patronen anpassas dels till skjutavståndet och dels till typen av villebråd. Det viktigaste är inte fart och tyngd i hagelsvärmen, utan en jämn fördelning över träffytan. Traditionellt tillverkas haglen av bly, men av miljöhänsyn har man på senare tid gått över till andra material vid jakt i våtmarker. Hagel av stål är en typ av ersättning, men andra material som tungsten används också.

Det tillverkas också sk sabots, slugs eller brenneke för hagelvapen. Denna typ av ammunition är en patron med en enda stål- eller blyprojektil och skjutavståndet ska helst inte överstiga 30 meter då den används.
Källa: Gyttorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar