måndag 17 augusti 2015

Regler för jakt på Björn.


Regler att följa vid björnjakt i Västernorrlands län:

A-Ö

Anmälan till polisen

Fälld björn: Ring polisen på 114 14 inom en timme.
Påskjuten, ej återfunnen björn: Ring polisen på 114 14 snarast.

Blanketter som ska fyllas i

Registrering av fälld/död björn och Besiktning, provtagning och märkning av fälld/död björn. Vid påskjutning använd Påskjuten björn – platsundersökning och eftersök 

Besiktning

Björnen ska besiktigas utan dröjsmål. För att underlätta besiktningsmannens arbete; sätt in en pinne i munnen på björnen för att hålla den öppen innan likstelhet inträder. 

Hundar

Högst två hundar får användas samtidigt efter en och samma björn. Av jaktetiska skäl bör hundarna inte bytas ut under jakt på samma björn. 

Efter skott 

Markera skottplatsen i terrängen.

Eftersökshund 

Var och hur snabbt kan den vara på plats, jaktledarens ansvar 

Fällavgift (eventuell) 

Fastställs av jakträttsupplåtaren.

Försäljning 

Cites-intyg från jordbruksverket krävs, tillhandahålls av besiktningsman.

Jaktledare

Jaktledare ska alltid utses före jakt.

Jaktområden

Område 1: Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors kommuner Område 2: Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge kommuner 
Högst 15 tilldelade djur får fällas inom område 2 under perioden 21 augusti-15september. Efter den 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen 

Jakttid

21 augusti till 15 oktober. 
Fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Motorfordon

Jakt får inte bedrivas med hjälp av motorfordon. 

Märkning 

Av skinn omgående i fält, av kranium inom sex månader.

Prover 

Tand, könsdelar, hår-, spene, hud- och muskelprov (tas av besiktningsman).

Påskjutning 

Skytten tillsammans med jaktledaren ansvarar för platsundersökning samt för eventuell eftersök.

Registrera åtel senast den 30 juni 2015

Anmälan om att registrera åtel ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2015. 
Anmälan ska innehålla:
  • Namn och kontaktuppgifter till ansvarig för åteln 
  • Uppgift om i vilken kommun åteln ska placeras, 
  • Exakt för plats för åteln. Koordinater eller topografisk karta ska bifogas 
  • Information om vilket datum åteln läggs ut i naturen. 
Anmälan skickas till länsstyrelsen, med post eller e-post:
Länsstyrelsen Västernorrland
871 86 Härnösand

Spårning av björn

Spårning av björn får inte ske med hjälp av motorfordon.

Tilldelning 

Ring 0611-34 91 53 för att ta reda på hur många björnar som fällts och hur många som återstår.

Åtel 

Jakt får bedrivas med hjälp registrerad åtel. För att registrera åtel ska anmälan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2015. Jordbruksverkets information om åtel >>
OBS! Jakt med åtel får inte påbörjas innan länsstyrelsens godkänt åtelplatsen.

Övningsskytte

Rekommenderas att genomföra ”Björnpasset” eller motsvarande                                    
© Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar