måndag 17 augusti 2015

Etisk björnjakt i fokus

Antalet rapporter till länsstyrelsen om oetisk björnjakt har under de senaste åren ökat. Länsstyrelsen ser allvarligt på jakten som bedrivs på ett sätt som inte följer reglerna i gällande björnjaktsbeslut. Under hösten planeras därför informationsmöten om vilka regler som gäller vid björnjakt. 
Just nu diskuteras frågan livligt inom jägarorganisationerna. De flesta som jagar björn gör det på ett korrekt sätt, men  det finns en liten skara som riskerar att förstöra för andra seriösa jägare.
Problematiken handlar ofta om att man använder sig av illegala åtlar. Intill åteln sitter det en viltkamera som sänder livebilder om en björn närmar sig. För att få sätta upp en viltkamera krävs dessutom ett tillstånd av länsstyrelsen, vilket det är få som har. När bilderna mottagits av jägaren åker denna till platsen och släpper lös hundarna. Därmed startar jakten. 
Det finns rapporter som beskriver hur hundar släppts under natten och jagat björnen tills det ljusnat. Ibland släpps flera hundar samtidigt och stressar björnen under en lång tid. Byte av hundekipage kan ske flera gånger. Dessutom används motorfordon för att genskjuta björnen vilket är olagligt i all form av jakt.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar