måndag 1 september 2014

Be till gudarna för ökad jaktlycka

Skitjakt!
Övertron runt själva jaktutövningen har definitivt minskat och dagens jägare är mest fo­ku­serade på speciella jaktplagg i olika kamouflagemönster, turkepsar och västar samt olika jaktformer och inte minst jakthundraser.
Det var värre förr. Speciellt inför jakten. Mötte man en ogift kvinna på väg till jakten var det bara att gå hem igen. Detsamma gällde om en katt sprang över vägen. Om detta är orsaken till många jägares något ansträngda förhållande till katter får vara osagt men uttrycket att det bara finns två typer av katter, döda och ännu ej döda, kan tyda på det.
Man skulle aldrig lyckönska en jägare på väg ut på jakt. Frun i huset skulle i stället kasta en sko eller sopkvast efter honom och möjligen önska motsatsen, typ må du bryta ett ben, skjuta en kråka eller att det generellt ska gå åt skogen. Detta hänger fortfarande kvar då man i Danmark önskar god jakt med uttrycket ”Knæk og bræk!” I Sverige säger man ”Skitjakt!” och i Norge blir det ”Skitt jakt!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar