måndag 24 februari 2014

Varg överlägset dyraste rovdjuret

Vargar står bakom 65 procent av det totala antalet angrepp på tamdjur som orsakades av stora rovdjur förra året. Det visar statistik från Viltskadecenter.
Viltskadecenters slutrapport om viltskadestatistik för 2013 har nu redovisats. I rapporten framgår att den sammanlagda ersättningen beviljad av länsstyrelserna för skador orsakade av stora rovdjur på tamdjur under förra året uppgick till 2.217.000 kronor.
Av dessa gick 1.535.571 kronor (65 procent) till skador av varg, 467.934 kronor (20 procent) till skador av lodjur, 339.530 kronor (15 procent) till skador av björn, och 13.000 kronor (0,1 procent) till skador där det inte gick att avgöra vilken av ovanstående rovdjursarter som varit inblandad.
Dessutom beviljade länsstyrelserna bidrag under förra året om totalt 14.776.000 kronor för åtgärder som syftar till att förebygga skador av rovdjur.
Under 2013 angreps 631 får, 5 nötdjur, 2 getter och 7 hästar av fredade rovdjur. Utöver detta angreps 63 bikupor och 16 hjortar i hägn.
432 av tamdjuren angreps av varg, 196 av lodjur, 15 av björn och 2 av örn.
Flest vargangripna tamdjur fanns i Västra Götland. Under 2013 attackerades 124 får av varg i länet.

39 vargrivna hundar
Totalt angreps 39 hundar av fredade rovdjur 2013 i situationer som inte handlade om jakt på rovdjuret ifråga. Av de 39 angreppen på hund under 2013 var det varg som attackerade vid 29 tillfällen. Tolv hundar angreps av varg i Värmland och i Gävleborg och Dalarna attackerades sex hundar vardera under året.
Under 2013 gavs ersättning för hundar angripna av fredade rovdjur med sammanlagt 395.000 kronor.
Under perioden 1997–2013 har det totala antalet rovdjursangripna hundar varierat mellan 0 (1997) och 70 (2009) stycken. Viltskadecenter tror att variationerna kan bero på flera faktorer som påverkar antalet jaktdagar med hund, bland annat väder och snödjup under jaktsäsongen.

Drygt 5.300 kronor per individ
Enligt Viltskadecenters rapport kostade vargars angrepp på tamdjur och hundar 1.876.000 kronor förra året. Enligt Viltskadecenters sammanställning av förra vinterns inventering fanns det då cirka 350 vargar i landet.
Det betyder att varje vargindivid förra året kostade 5.360 kronor bara beräknat på angrepp på tamdjur och hundar under 2013.
Fotnot. Kostnaden för rovdjursdödade renar redovisas inte i den här rapporten.
Källa: Svensk jakt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar