måndag 3 juni 2013

7,4 miljoner för skador som Junselevargen orsakat

Så mycket har Naturvårdsverket betalat ut i ersättningar för åtgärder som rör den fyra gånger flyttade finska vargtiken, kallad Junselevargen.
Naturvårdsverket redovisade igår sitt regeringsuppdrag om bevarande av ”genetiskt viktig varg”. Verket har haft överläggningar med berörda samebyar om ekonomiskt rimliga åtgärder för att minimera risken för skador på renskötseln. Från ordinarie budget för åtgärder för värdefull natur har ersättning utgått med 7,4 miljoner kronor, skriver verket i ett pressmeddelande.
Lägg därtill att vargtiken flyttats fyra gånger så har denna röda, finska vargtik säkert kostat samhället tio miljoner kronor eller mer. Så här långt: Källa Svensk jakt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar