onsdag 13 februari 2013

Vargen


Antal vargar i Sverige är ungefär 220 - 250 individer. Jägarna i Skandinavien är i hög grad bekymrad för älgstammens bestånd. Studier i Norge och vid svenska Grimsö (SLU) visar att ett vargpar kan döda 10-20 älgar i månaden. Det blir ett stort antal älgar som blir vargmat. 

Vargens föda !

Vargen äter allt från älg ned till mindre däggdjur, skogsfågel och möss men även ett och annat bär. En varg kan dock inte som björnen överleva på vegetabilier, huvudfödan är kött. I Skandinavien utgör älgkött mer än 95 % av födan. Rådjur är det näst viktigaste bytesdjuret men konkurrensen är hård från lodjur och räv. Andra arter av klövdjur såsom kron- och dovhjort, ren och vildsvin kan teoretiskt utgöra lokal födobas, men hittills har vargens utbredning inte sammanfallit med många av dessa arter i Skandinavien. En vargflock har flera olika strategier för att nedlägga bytesdjur i snölandskapet.

 

Studier i Norge och vid svenska Grimsö (SLU) visar att ett vargpar kan döda 10-20 älgar i månaden, dvs. långt mer än de kan äta. Det är alltså jaktinstinkten och inte aptiten som styr vargens jakt. Av ett fällt byte kan en varg vid ett och samma tillfälle äta upp till 11 kg kött. På en älg, som ofta väger 150-500 kg utgör det alltså en bråkdel.

 

Merparten av kadavret blir liggande men utnyttjas av andra asätare och ibland av återvändande vargar. Genom undersökningar utförda av det Skandinaviska vargprojektet Skandulv vet man att vargarnas sommardiet, om man räknar biomassa eller mängd föda, till  94 procent består av älg; 51 procent kalvkött och 43 procent övrigt kött (från vuxna). Det innebär att långt fler kalvar än vuxna djur blir vargmat, eftersom kalvarna väger mycket mindre än de vuxna djuren. Fem till sex kalvar dödas för varje älgtjur eller älgko som faller offer för vargarna. I procent räknat utgör alltså älgkalv 80-83% av vargens totala födointag.  

Källa Varg Fakta / Pilo 20

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar